Disclaimer

SJdoc spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze site. SJdoc behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt SJdoc geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan SJdoc geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie.

SJdoc garandeert niet dat haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Formulieren op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam en e-mailadres). Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers te informeren en indien nodig om contact op te nemen. U kunt aangeven in de toekomst geen e-mail van ons te willen ontvangen door dit via mail (contact) door te geven.

Deze site bevat links naar andere sites. SJdoc is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites, behoudens die die door haar worden beheerd.

Privacy en cookies

Wij houden statistieken bij om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

- - December 2017

SJdoc is gevestigd op Voorstraat 43 te Bad Nieuweschans en ingeschreven bij de KvK onder nummer 54275407.